Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Klub Integracji Społecznej na zajęciach w Lubostroniu

W dniu 23 czerwca uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia, wzięli udział w zajęciach "Autentyczny ja" - nauka budowania marki osobistej. Zajęcia obejmowały również informacje z zakresu obowiązków i praw obywatelskich, jak również informacje związane z nowym budżetem partycypacyjnym Gminy Miasta Toruń.


W czasie wolnym od zajęć zorganizowano przejażdżki bryczką po parku oraz zwiedzanie Pałacu w Lubostroniu, w którym odbywały się zajęcia, prowadzone przez psychologa.

Działalność Klubu Integracji Społecznej współfinansowana jest przez Gminę Miasto Toruń ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia socjoterapeutyczne

W okresie od lutego do czerwca 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w piątki w godzinach od 16:30 do 18:00 w przyjaznej dla dzieci sali terapeutycznej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, grupa dzieci młodszych i starszych.

Każda z grup przygotowała swój własny kontrakt – reguły i zasady panujące na zajęciach:

Reguły grupy starszej: Zasady grupy młodszej:

reg st

zas ml

 

Na zajęciach dzieci miały możliwość nawiązania nowych znajomości, poczucia przynależności do grupy, uczestniczenia w wielu ciekawych zabawach, które dotyczyły między innymi:

- kształtowania otwartości w stosunku do innych osób
- doskonalenia umiejętności słuchania
- wzmacniania poczucia własnej wartości
- budowania pozytywnego obrazu siebie
- pokonania lęku przed wystąpieniem publicznym
- nabycia umiejętności nazywania i wyrażania uczuć
- rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
- stworzenia okazji do odreagowania napięć emocjonalnych
- rozwijania koncentracji uwagi
- rozwijania twórczego myślenia
- doskonalenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
- doskonalenia umiejętności odczytywania mowy niewerbalnej

Podczas zajęć dzieci wielokrotnie wykonywały prace plastyczne oraz inne zadania w grupach:

Portret grupy młodszej:

por mlod

 

Portret grupy starszej:

 

por star

 

Praca grupowa – rozpoznajemy uczucia:

 

roz ucz

 

Autografy:

 

autograf

 

Plakat: przyjemne uczucia:

 

przyj ucz

 

Plakat: nieprzyjemne uczucia:

 

nieprz ucz

 

Każde zajęcia zawsze kończyły się podsumowaniem, nazwaniem swoich uczuć i wybraniem najciekawszej zabawy. Dzieci podkreślały że czują się zadowolone, szczęśliwe, że mają dobry nastrój oraz z reguły że wszystkie zabawy podobały im się najbardziej 

Już od września 2014r. zajęcia socjoterapeutyczne będą odbywały się ponownie.
Zapraszamy chętne dzieci aby dołączy do już istniejących grup.

Michayland 2014

 

W czasie trwania imprezy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, jakie musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Festyn Rodzinny Caritas

W trakcie trwania Festynu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informowali osoby zainteresowane o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.

 

 Promocja rodzicielstwa zastępczego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny:

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Toruńskie Dni Rodziny

17 maja (15.00-21.00) odbył się Festyn Rodzinny w ruinach Zamku Krzyżackiego:

w programie:

pokaz walk rycerskich,

średniowieczne turnieje (strzelanie z łuku, rzut podkową, rzut toporem)

zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego

scenki historyczne

nauka tańca średniowiecznego

wioska dziecięca (dmuchańce, malowanie buziek, zabawy na chuście, warsztaty robienia biżuterii)

 

Pobijanie Rekordu Guinessa na najdłuższy portret rodzinny malowany przez rodziny

Promocja rodzicielstwa zastępczego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

 

            Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu
o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wśród zadań ma organizację szkoleń, kierowanie na szkolenie, a także kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Kontakt telefoniczny: Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 56-65-08-746

                                                                                                                  sekretariat 56-65-08-562

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.