Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Dodatek energetyczny - marzec 2014

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

Zmiana informacji szczegółowej

Informacja o zapytaniu ofertowym

Informuję, o możliwości składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji asystenta ds. finansowych i administracyjnych w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt.„Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy o świadczenie usług w wymiarze 80 godzin / miesięcznie.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Szanowni Państwo,

informuję, że od lutego 2014 r. nastąpiły zmiany w zakresie form płatności świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Wobec powyższego prosimy wszystkich klientów, którzy odbierali w placówkach Poczty Polskiej:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne (jednocześnie)

do niezwłocznej zmiany formy płatności.

 

W LUTYM 2014 R. NIE BĘDZIE JUŻ MOŻLIWOŚCI WYPŁATY PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

 

Dostępne formy płatności:

- rachunek bankowy,

- karta przedpłacona*.

W przypadku wyboru:

- rachunku bankowego – prosimy o osobisty kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40 lub pracownikami Punktów Informacyjnych UMT celem złożenia oświadczenia o przekazywaniu świadczeń na wskazany rachunek bankowy;

- karty przedpłaconej – prosimy o osobisty kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, przy ul. Batorego 38/40

- w terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 65 77 200.

*karta jest własnością MOPR, zasilana jest do wysokości przyznanych świadczeń.

"Schematom - STOP"

Grupa pracowników reprezentujących toruńskie instytucje jak: MOPR, Straż Miejska, Sad, PUPdMT uczestniczyła w Poznaniu w dniach 20-21 stycznia w konferencji zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Było to robocze spotkanie przedstawicieli 40 Gmin, które zdecydowały się wziąć udział w pionierskim projekcie pilotażowym pt. „Schematom – STOP”. Projekt realizowany jest od stycznia do marca 2015 i skierowany jest do rodzin wielodzietnych, które na co dzień borykają się z wieloma problemami. Rodziny zostały wytypowane poprzez diagnozę przeprowadzoną przez pracowników socjalnych. Otrzymają wsparcie specjalistów z wielu dziedzin min. sądownictwa, rynku pracy, organizacji samorządowych, pedagogów, psychologów, oraz specjalistów z innych dziedzin.  

Miejsca Hostelowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego,

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 82-84

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Toruniu, przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 82- 84 dysponuje 32 miejscami hostelowymi dla samotnych kobiet i kobiet z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej pozostających bez własnego miejsca zamieszkania.

Na dzień 24.01.2014 r. Ośrodek dysponuje 30 wolnymi miejscami.

Czytaj więcej...