Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania i bilanse

Email Drukuj PDF

Rok 2021

Raport z realizacji w miesiącu październiku 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu wrześniu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu sierpniu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu lipcu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu czerwcu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiacu maju 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu kwietniu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Raport z realizacji w miesiącu marcu 2021 zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców - opracowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 277/II/21/AJ z dnia 24 lutego 2021 roku

Plan działalności MOPR na rok 2021

Sprawozdanie z działalności MOPR za rok 2020

Sprawozdania z Planu Działalności MOPR za 2020r

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2020r

Rok 2020

Bilans Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu za rok 2020
Załącznik do bilansu cz.1
Załącznik do bilansu cz.2
Załącznik do bilansu cz.3
Załącznik do bilansu cz.4

Plan działalności na rok 2020

Rok 2019

Bilans Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu za rok 2019

Załącznik do bilansu cz.1

Załącznik do bilansu cz.2

Załącznik do bilansu cz.3

Załącznik do bilansu cz.4

Rok 2018

Bilans Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu za rok 2018

Rachunek zysków i strat MOPR w Toruniu za rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki MOPR w Toruniu za rok 2018

Informacje dodatkowe cz1

Informacje dodatkowe cz2

 

Zmieniony: wtorek, 09 listopada 2021 06:44  
Statystyki:
Kto jest online: