Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Email Drukuj PDF

OA.2611.11.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

OA.2611.10.2017 - na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR Toruń.

OA.2611.9.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.8.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

OA.2611.7.2017 - dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.6.2017 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.

OA.2611.5.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.4.2017 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji (2.5 / 9.3.2 RUS)

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego

Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci.

Zamówienie na usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 10 obiadów raz dziennie dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamówienie na usługi polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę obiadów 2016

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2016

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji /2015/

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Batorego /2015/

Zamówienie na dostawę węgla dla podopiecznych MOPR w 2016.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego/2/ 2015.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2015.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2015.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego/2/ 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 2014.

Zamówienie na dostawę obiadów 2015.

Zamówienie na dostawę węgla 2015.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów - Schematom STOP.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów i szkoleń.

Zamówienie na usługę szkoleniową.

Zamówienie na organizację wyjazdu integracyjnego - Schematom STOP.

Zamówienie na warsztaty wizażu 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Schematy 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego/2/ 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2014.

Zamówienie na przeszkolenie i udzielenia wsparcia - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/- program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę mebli - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na organizację wypoczynku dla dzieci w 2014 roku.

Zamówienie na usługę sprzątania w siedzibie MOPR w Toruniu w 2014roku

Zamówienie na organizowanie pogrzebów na terenie miasta Torunia w 2014roku

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową w roku 2014

Zamówienie na zakup zestawów obiadowych dla klientów MOPR w roku 2014

Zamówienie na dostawę węgla w 2014 roku do miejsca zamieszkania klientów MOPR w Toruniu

Zamówienie na szkolenia dla beneficjentów MOPR w roku 2011

Zamówienie na wypoczynek letni dla dzieci w roku 2011

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Zamówienie na dostawę obiadów w latach 2010-2012

Zamówienie na dostawę węgla 2010-2012

Zmieniony: środa, 15 listopada 2017 15:31  
Statystyki:
Kto jest online: