Menu podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Email Drukuj PDF

OA.2611.5.2017 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

OA.2611.4.2017 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji (2.5 / 9.3.2 RUS)

Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego

Organizacja wypoczynku letniego w 2017 roku dla 220 dzieci.

Zamówienie na usługę w formie przygotowania i dostarczania w dniach od poniedziałku do piątku w okresie 09.01.2017 - 30.06.2018 10 obiadów raz dziennie dla 10 osób w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w GMT”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zamówienie na usługi polegająca na świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę obiadów 2016

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2016

Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Konstytucji /2015/

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Batorego /2015/

Zamówienie na dostawę węgla dla podopiecznych MOPR w 2016.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego/2/ 2015.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2015.

Zamówienie na organizację wypoczynku letniego 2015.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego/2/ 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego 2014.

Zamówienie na dostawę obiadów 2015.

Zamówienie na dostawę węgla 2015.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów - Schematom STOP.

Zamówienie na przeprowadzenie kursów i szkoleń.

Zamówienie na usługę szkoleniową.

Zamówienie na organizację wyjazdu integracyjnego - Schematom STOP.

Zamówienie na warsztaty wizażu 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz biurowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - Schematy 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego/2/ 2014.

Zamówienie na organizację obozu survivalowego 2014.

Zamówienie na przeszkolenie i udzielenia wsparcia - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego /2/- program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na dostawę mebli - program Rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia 2014.

Zamówienie na organizację wypoczynku dla dzieci w 2014 roku.

Zamówienie na usługę sprzątania w siedzibie MOPR w Toruniu w 2014roku

Zamówienie na organizowanie pogrzebów na terenie miasta Torunia w 2014roku

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową w roku 2014

Zamówienie na zakup zestawów obiadowych dla klientów MOPR w roku 2014

Zamówienie na dostawę węgla w 2014 roku do miejsca zamieszkania klientów MOPR w Toruniu

Zamówienie na szkolenia dla beneficjentów MOPR w roku 2011

Zamówienie na wypoczynek letni dla dzieci w roku 2011

Zamówienie na zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Zamówienie na dostawę obiadów w latach 2010-2012

Zamówienie na dostawę węgla 2010-2012

Zmieniony: środa, 02 sierpnia 2017 06:36  
Statystyki:
Kto jest online: