Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZAPROSZENIE dla dzieci nieśmiałych

1.02.2013r.

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci niesmiałych.

 

Dziecko nieśmiałe jest niepewne w relacjach z rówieśnikami, często wycofuje się z kontaktów z innymi. Wrażliwe, mające niską samoocenę oraz małe poczucie własnych umiejętności.

Terapia grupowa pozwala dzieciom przeżyć poczucie wspólnoty. Pokazuje, że ich problemy nie są wyjątkowe, nietypowe.

Cele spotkań:

- kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwych kontaktów    

społecznych oraz przezwyciężania trudności

- ograniczenie lęków

- nauka wyrażania własnych przeżyć i uczuć

 Dzieci w wieku 8 - 11 lat, maksymalnie dziesięcioro. Spotkania co dwa tygodnie w poniedziałki od godziny 16:30 do 18:00. Rodzice dzieci biorących udział w zajęciach powinni przejawiać gotowość, aby w uzasadnionych przypadkach konsultować się z prowadzącym- psychologiem, socjoterapeutą.

Pierwszy termin: 25.02.2013r.

Proszę o potwierdzenie obecności drogą telefoniczną 506 817 056 oraz kontakt w sprawie wątpliwości odnośnie spotkań.