Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek energetyczny - szczegóły

Wniosek do pobrania

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY?

NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

 

 posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej

 


mieć przyznany dodatek mieszkaniowy ( ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)


zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

 

 


 

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

 


1.złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (wnioski będą przyjmowane od 01.01.2014r.),

 

2.dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej,

 

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 w godzinach      od 7:30-17:00.  telefony:      56  657-72-04   657-72-05   657-72-06

 

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.


 

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana przez Ministra właściwego ds. gospodarki obowiązująca w okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. wynosi miesięcznie:

11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego                         

15,77 zł dla gospodarstwa  domowego 2-4 osobowego    do             

 

18,93 zł dla gospod. domowego 5 i więcej osobowego     i więcej

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

TERMIN SKŁADANIA: 

Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

 

DECYZJA:

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek. Dodatek energetyczny jest wypłacany do rąk lub na konto wnioskodawcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie       14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. Ośrodka.

 

PODSTAWA PRAWNA:

·       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 2013, poz.984/

·       Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2013 poz.966 ze zm./,

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817 ze zm.