Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Zaproszenie Fundacji Drugich Szans

Fundacja Drugich Szans zaprasza na spotkanie edukacyjne w ramach akcji "Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi"

Plakat A4

"Rodzina w Centrum 2"

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy.

Czytaj więcej...

EFS 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych w GMT - Grzybobranie

W dniu 8.10.2018 r. w ramach realizacji projektu "Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie Społeczne i Rozwój Usług Społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych, odbyła się impreza okolicznościowa w Klubie Samopomocy na Bielawach. Uczestnicy wraz z otoczeniem wybrali się do lasu w Stajenczykach na grzybobranie. W ramach imprezy odbyło się również ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodki poczęstunek. Nasz gość- Pan Henryk przygrywał nam pięknie na akordeonie, były śpiewy, tańce.

Dziękujemy organizatorowi- Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka za zorganizowanie spotkania i Kole Gospodyń Wiejskich za udostępnienie świetlicy.

 

Czytaj więcej...

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA V NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Z dniem 15 października 2018r. uruchomiona zostaje V runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Preferowane będą osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów …

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie realizacji programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych decyzją Rady Nadzorczej PFRON przyjął program „Zajęcia Klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Szczegóły komunikatu