Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Domy Pomocy Społecznej i Dzienne Formy Wsparcia

 1. Funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Toruń:


1) Dom Pomocy Społecznej im. L. Szumana w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 220
87-100 Toruń
tel.056-654-56-42
DPS dla 120 mieszkańców, w którym funkcjonują dwa typy:
- dla osób w podeszłym wieku – 75 miejsc;
- dla osób somatycznie chorych ( leżących ) – 45 miejsc.
Zapewnia opiekę całodobową, świadczy usługi medyczne, rehabilitacyjne, fizykoterapię, terapię zajęciową w tym organizowane wycieczki, prowadzi działalność oświatowo - kulturalną.
 
2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
ul. Gagarina 152
87-100 Toruń
tel. 056-654-18-57
Czynny w godz. 7.00-15.30
Miejsc 30.
Przeznaczony dla emerytów, rencistów i inwalidów. Zapewnia opiekę osobą starszym, samotnym zapobiegając uczuciu osamotnienia i izolacji. Świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzi zajęcia kulturowo-oświatowe, rekreacyjne, organizuje wycieczki. DDPS zapewnia pełną aktywizację fizyczną i psychiczną osób starszych, współpracujezDomemDzieckaNr 2 w Toruniu, co pozwala na wspólne spędzanie czasu członków DDPS-u z dziećmi. Zapewnia trzy posiłki.

a) Filia DDPS, ul. Rydygiera 30/32
87-100 Toruń
tel. 056-650-84-18

 

 
3) Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1
tel. 056-654-05-43
Dzienną formę wsparcia prowadzi „Caritas” Diecezji Toruńskiej.
Dom dysponuje 25 miejscami dla osób ze schorzeniami psychicznymi.
 
4) Środowiskowy Dom Samopomocy im. Brata Alberta w Toruniu
ul. Rydygiera 23
87-100 Toruń
 
Dzienną formę wsparcia prowadzi Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach k/Krakowa.
Dom dysponuje 36 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 
 

2. Funkcjonujące na terenie powiatu ziemskiego:

1) Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Browina - pocz. 87-140 Chełmża
tel. 056-675-71-11 do12, 675-72-77 do 78
DPS zajmuje się osobami przewlekle somatycznie chorymi – 210 miejsc.
 
2) Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Pigża - pocz. 87-152 Łubianka
tel. 056-674-08-00 do 01
DPS zajmuje się osobami przewlekle psychicznie chorymi – 69 miejsc.
 
3) Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 18
Wielka Nieszawka - pocz.87-165 Cierpice
tel. 056-678-72-80 do 82
DPS zajmuje się osobami w podeszłym wieku – 90 miejsc.
 
4) Dom Pomocy Społecznej – „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach
87-123 Dobrzejewice
tel. 056-678-64-12/14
DPS zajmuje się osobami w podeszłym wieku – 67 miejsc.
 
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku n/Wisłą
tel. 056-678-65-13
Dzienna forma wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 30 miejsc, działa w ramach struktury DPS w Dobrzejewicach.
 
 

3. Funkcjonujące na terenie najbliższych powiatów:

1) Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy
ul. Wiejska 1
87-300 Brodnica
tel.(fax); 056-498-34-80
DPS zajmuje się osobami przewlekle somatycznie chorymi – 46 miejsc.

 
2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – Brodnickie Centrum „Caritas”
ul. Gajdy 3,
87-300 Brodnica
tel. 056-495-02-81
Dzienna forma wsparcia dla 15 osób.
 
3) Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
ul. Dominikańska 40
86-200 Chełmno
tel. 056-691-21-01, 691-21-02, fax; 056-691-01-10
DPS – ogółem 223 miejsca, zajmuje się:
- dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie – 79 miejsc,
- osobami dorosłymi niepełnoprawnymi intelektualnie – 80 miejsc,
- osobami w podeszłym wieku – 64 miejsca.
 
4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie
ul. Wodna 15
86-320 Łasin
tel. 056-466-59-88
ŚDS zajmuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi – 20 miejsc.
 
5) Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
86-230 Lisewo
tel. fax; 056-676-86-13
DPS zajmuje się kobietami niepełnosprawnymi intelektualnie – 73 miejsca.
 
6) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Pod Młynik 4a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 056-688-03-70 do 71
DPS zajmuje się osobami przewlekle psychicznie chorymi – 65 miejsc.
 
7) Dział Zamiejscowy - Dom Pomocy Społecznej w Książkach
87-222 Książki
tel. 056-688-81-26
DDPS zajmuje się mężczyznami niepełnosprawnymi intelektualnie – 15 miejsc.
 
8) Dom Pomocy Społecznej w Gołubiu Dobrzyniu
ul. PTTK 6
87-400 Golub Dobrzyń
tel. 056-683-21-05
DPS zajmuje się mężczyznami niepełnosprawnymi intelektualnie – 12 miejsc.