Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego

 

1) Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu
ul. Łąkowa 13
87-100 Toruń
tel. 56-622-40-74
 
2) Świetlica środowiskowa „Dzieciom Starówki” prowadzona przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń
tel. 56-652-23-71
 
3) Ognisko Wychowawcze przy Toruńskim Centrum Caritas im. bł. M.Marii Karłowskiej
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 56- 654-05-43
 
4) Ognisko Wychowawcze im. Teresy Kierocińskiej przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
tel. 56-645-38-48
 
5) Ognisko Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Patologicznych i Wielodzietnych przy Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn.: „Oratorium” im. Ks. B. Markiewicza
ul.Rybaki 59
87-100 Toruń
tel. 56-522-27-31
 
6) Ognisko Wychowawcze przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny
ul. Św. Faustyny 7
87-100 Toruń
tel. 56-639-44-00 wew. 20

 

 
 2. Świetlice środowiskowe z programem profilaktycznym:

1)Świetlica środowiskowa przy Oddzile Parafialnym Akcji Katolickiej przy Parafii Św.Antoniego
ul. Św.Antoniego 4
87-100 Toruń
tel. 056-654-55-03
 
2)Świetlica środowiskowa przy Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczym im. Św.Franciszka
ul. Poznańska 49
87-100 Toruń
tel. 056-652-01-23
 
3)Świetlica środowiskowa przy Szkole podstawowej Nr 1 w Toruniu
ul. Wielkie Garbary 2
87-100 Toruń
tel. do szkoły: 056-622-34-04
tel. do świetlicy: 056-652-29-33
 
4)Świetlica środowiskowa przy Miejskiej Instytucji Kultury „Dom Muz”
ul. Okólna 169
87-100 Toruń
tel. 056-621-05-81
 
5)Świetlica środowiskowa przy Klubie „Jantar” Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”
ul. Dziewulskiego 12
87-100 Toruń
tel. 056-659-91-49
 
6)Świetlica środowiskowa przy Klub „Rubin” Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”
ul. Łyskowskiego 29/35
87-100 Toruń
tel. 056-659-91-48
 
7) Świetlica środowiskowo-terapeutyczna przy Klubie „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Tuwima 9
87-100 Toruń
tel.056-622-56-64 wew. 50
 
8) Świetlica środowiskowo-terapeutyczna przy Klubie „Sobótka” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 43/45
87-100 Toruń
tel. 056-623-08-72
 
9) Świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu „Pomoc Rodzinie”
ul. Poznańska 63
87-100 Toruń
tel. 056-621-11-52
 
10) Świetlica socjoterapeutyczna „Pączek” przy Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina”
ul. Kościuszki 23
87-100 Toruń
tel. 056-623-23-62