Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wykaz Placówek Wspierających Osoby Bezdomne oraz Ofiary Przemocy

(instytucje miejskie oraz podmioty pozarządowe, które realizują zadania i programy w ramach środków z budżetu Gminy Miasta Toruń)

 

 

 1. Funkcjonujące na terenie Torunia


1) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu
ul. Marii Cure-Skłodowskiej 82-84
87-100 Toruń
tel. 56-623-28-54

Bezdomni mężczyźni potrzebujący pomocy zgłaszają się bezpośrednio do Schroniska, które zapewnia schronienie, 1 posiłek dziennie oraz opiekę pielęgniarską. W Schronisku są 42 miejsca.

Schronisko prowadzi szereg usług na rzecz bezdomnych, w tym działania profilaktyczne, programy wychodzenia z bezdomności. Pobyt w Schronisku jest bezpłatny, finansowany przez gminę. W okresie jesienno-zimowym możliwość zwiększenia noclegu o kolejne 20-30 miejsc. Schronisko dysponuje dodatkowo 20 miejscami w Hotelu PCK przy ul. Szczecińskiej 13.

 

2) Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy Izbie Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16
87-100 Toruń
tel. 56-645-89-69

Bezdomni mogą przebywać w godz. 20.00-6.00. W okresie jesienno-zimowym 8 miejsc.

 

3) Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot”
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
tel. 56-651-35-96

Dom świadczy usługi na rzecz osób bezdomnych, w tym działania profilaktyczne, programy wychodzenia z bezdomności.

 

 

4) Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
tel. 56-659-03-97
fax: 56-648-64-00

Szerokie spektrum działalności charytatywnej na rzecz ubogich rodzin oraz osób niepełnosprawnych i chorych, dzieci i młodzieży.

Opieka nad bezdomnymi, punkt wydawania odzieży.

 
5) MOPR:

 

a) Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego:
- specjalistyczna pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
- udzielanie miejsca schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi ze względu na bezdomność, w sytuacjach koniecznych ze względu na przemoc zapewnienie "krótkiego bezpiecznego pobytu",
- udostępnienie miejsca chronienia dla rodzin z powodu utraty dachu nad głową spowodowanego katastrofą lub klęską żywiołową,
- mieszkanie dla kobiet i kobiet z dziećmi uwikłanych w przemoc.

Telefon: +48 56 477 00 91  lub +48 56 477 00 92 

-  czynne całą dobę - 7 dni w tygodniu


 b) Dział Pomocy Środowiskowej:

- pomoc osobom bezdomnym: 

ul. Mickiewicza 30
tel. 56-658-68-52, 658-68-54

 

8)Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Zespół ds. Przemocy Rodzinie

ul. Batorego 38/44

87-100 Toruń 

tel. 56-611-83-24

piątek 15.30 – 18.30
 

 

 

 2. Funkcjonujące na terenie najbliższych powiatów

 

1) Schronisko dla Mężczyzn 

ul. Jacewska 118 

88-100 Inowrocław 

tel. 52-357-11-22

 

2) Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  

ul. Okrzei 59 

87-800 Włocławek 

tel. 52-232-27-69

 

3) Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Ofiar Przemocy w Rodzinie 

ul. Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
tel. 54-232-28-16


4) Schronisko dla Bezdomnych
 

ul. Ogrodowa 9a
86-100 Świecie
tel. 52-331-63-25

 
5) Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta

ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56-643-30-64