Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

artykuły biurowe, druki

Ogłoszenie nr  4/2013 - termin złożenia oferty do dnia 21 stycznia 2013roku.

oferta: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

zapytanie ofetowe: Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

 

wyniki wyboru oferty:

 

Ogłoszenie nr 3/2013  - termin złożenia oferty do dnia 21 stycznia 2013r.

oferta: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

 
zapytanie ofertowe: Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

 

uwaga:informacja z dn. 14.01.2013 o zmianie treści ogłoszenia:

w tabeli wiersz nr 1 - typ tonera - otrzymuje poprawną nazwę HP P1005

w tabeli wiersz nr 7 - typ tonera - otrzymuje poprawną nazwę HP 2055dn

w tabeli wiersz nr 9 - typ tonera - otrzymuje poprawną nazwę HP 2605 dn komp.

 

wyniki wyboru oferty:

 

Ogłoszenie nr 2/2013  - termin złożenia oferty do dnia 18 stycznia 2013r.

oferta: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

zapytanie ofertowe:Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

wyniki wyboru oferty:

 

Ogłoszenie nr 1/2013  - termin złożenia oferty do dnia 18 stycznia 2013r.

oferta: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

zapytanie ofertowe: Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

wyniki wyboru oferty:

 

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 2 dostawa druków - termin składania oferty do dnia 4 września 2012r.

zapytanie ofertowe Załącznik Nr 2 - zaproszenie do składania ofert

Oferta Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 1-  artykuły biurowe - termin złożenia oferty do dnia 4 września 2012r.

zapytanie ofertowe: Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

oferta: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro

____________________________________________________________________________________________________________________________