Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SP.2610.41.2019 - Kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części, projekt „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów z podziałem na 3 części: Część I kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Stroiki Bożonarodzeniowe” Część II kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Ozdoby Bożonarodzeniowe” Część III kompleksowa usługa organizacji warsztatów artystycznych „Bombki Choinkowe” w ramach projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Szczegóły

 

 

SP.2610.40.2019 - organizacja wydarzenia pn. „Święta tuż tuż”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” .

SP.2610.40.2019 - organizacja wydarzenia pn. „Święta tuż tuż”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach. ZIT.

 

Szczegóły

 

 

OA.2610.18.2019, którego przedmiotem jest zorganizowanie w roku 2020, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych

OA.2610.18.2019, którego przedmiotem jest zorganizowanie w roku 2020, na terenie Gminy Miasta Toruń, dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1473) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SP.2610.39.2019 - Organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

SP.2610.39.2019 - Przedmiotem zamówienia jest organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach zadania publicznego.

 

Szczegóły