Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OA.2610.24.2020 - świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.24. 2020, którego przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie Gminy Miasta Toruń, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OA.2610.23.2020 - przedmiotem jest zorganizowanie na terenie Gminy Miasta Toruń w roku 2021 - zorganizowanie dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych

Zapytanie ofertowe nr OA.2610.23.2020, którego przedmiotem jest zorganizowanie na terenie Gminy Miasta Toruń w roku 2021 dwóch usług pogrzebowych zwłok dzieci martwo urodzonych, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OA.2610.22.2020 - świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2021

Zapytania ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości w roku 2021, w dni robocze pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic i ciągów komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Słowackiego 118a oraz na terenie miasta Torunia.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oswiadczenia

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty