Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 - Pedagog - Terapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”.

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 - Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 - Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych
w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja

OA.2610.27.2019 - Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej ”.

Ogłoszenie o naborze Nr 27 /2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Strategii i Programów Społecznych w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej ”.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 26/2019 - stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie o naborze Nr 26 /2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 1/2 etatu

Treść ogłoszenia