Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze ne 20/2019 -psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko pomocnicze Psychologa w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o naborze ne 19/2019 -psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze ne 18/2019 - aspirant pracy socjalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 17/2019 - aspirant pracy socjalnej – animator w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie!"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 16/2019 - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór ofert na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o świadczenie usług
w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia