Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze nr 15/2019 - aspirant pracy socjalnej - animator w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obs

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja o braku ofert

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019 - aspirant pracy socjalnej w animator projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 13/2019 na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Ogłoszenie o naborze  Nr 13/2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga  - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.
Treść ogłoszenia.

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze Nr 12/2019 na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”. w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Ogłoszenie o naborze Nr 12/2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na
stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja

Ogłoszenie o naborze Nr 11/2019 na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Informacja