Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze Nr 22/2018 - z-ca kierownika działu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy kierownika Działu Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 21/2018 - główny specjalista w dziale

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego specjalisty w Dziale Strategii i Programów Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze Nr 20/2018 - - pedagog - terapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1.Aktywne włączenie społeczne.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 19/2018 - psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 18/2018 - psycholog

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

Treść ogłoszenia