Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze Nr 17/2018 - podinspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Dziale Organizacyjno- Administracyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 16/2018 inspektor w Dziale F-K

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Dziale Finansowo- Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze Nr 15/2018 aspirant pracy socjalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Lokalnym Punkcie Wsparcia w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Działaj Lokalnie! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 14/2018 psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Nr 13/2018 na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „W rodzinie siła!”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Psychologa w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatuw Projekcie „W rodzinie siła!”

Treść ogłoszenia

Informacja