Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o naborze nr 8/2020 - konsultant w Projekcie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Konsultanta w Projekcie „Wspieramy Mamy” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 7/2020 - aspirant pracy socjalnej – animatora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 6/2020 - pedagog - terapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na stanowisko Pedagoga - Terapeuty w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu w Projekcie „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej”.

 Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 5/2020 - pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na 4 stanowiska pracownika socjalnego – opiekuna mieszkań wspieranych  w Projekcie „Aktywny Senior” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020 - asystent pracy socjalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c  87-100 Toruń na stanowisko Aspiranta pracy socjalnej – animatora w Projekcie „Aktywny Senior” w Dziale Strategii i Programów Społecznych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia