Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu zklo 237
Konkurs nr 32/2021 - konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb zklo 317
Konkurs nr 15/2021 - organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zklo 944
KONKURS NR 14/2021 - na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 37 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zklo 544
Konkurs nr 13/2021 - prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób zklo 550
Otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie GMT reprezentowana przez MOPR w Toruniu, dla realizacji projektu pn. „Aktywnie działamy!”, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO WK-P 2014-2020 j.wazny 686
Konkurs nr 51/2020 - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. zklo 610
Konkurs nr 50/2020 na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 44 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Gminy Miasta Toruń zklo 566
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2020 w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2023 zklo 543
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi pbayer 659