Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi pbayer 588
Otwarty konkurs ofert na realizację w l. 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pbayer 582
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym zklo 578
Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób zklo 534
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. zklo 575
Otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020r. do 28 lutego 2021r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i ..... zklo 555
Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji w roku 2020 Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 zklo 679
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w roku 2020 mieszkania chronionego wspieranego dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym zklo 576
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla maksymalnie 10 mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne zklo 594
Otwarty konkurs - prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dla dzieci powyżej 14 roku życia zklo 678