Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony OfiarPrzemocy w Rodzinie w Toruniu na lata 2013-2016

Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców miasta Torunia. Podjety został Uchwałą nr 477/12 z 28 grudnia 2012r Rady Miasta Torunia.

czytaj program