Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.2611.9.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych j.wazny 596
SP.US.2611.5.2020 - realizacja usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej” zklo 488
OA.2611.22.2020 - dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych zklo 495
OA.2611.21.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja 73 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych na potrzeby pieczy zastępczej zklo 519
OA.2611.20.2020- realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. zklo 441
OA.2611.19.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zklo 555
SP.2611.8.2020 Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu „Zdrowi i aktywni” zklo 800
SP.2611.7.2020 Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników MOPR w Toruniu zklo 787
OA.2611.18.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPR zklo 479
OA.2611.17.2020 - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez MOPR w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ... zklo 514