Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.16.2020 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. zklo 488
OA.2611.15.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie poradnictwa specjalistycznego zklo 541
OA.2611.14.2020 - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności pbayer 522
SP.2611.6.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu j.wazny 611
OA.2611.13.2020 - świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r. pbayer 492
OA.2611.11.2020 - świadczenie usług wsparcia w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r. zklo 506
OA.2611.12.2020 - świadczenie usług przez animatora zajęć dla dzieci w związku z realizacją zadania: Klub Integracji Społecznej w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2020 r zklo 472
SP.2611.5.2020 - Zapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”. zklo 1245
SP.US.2611.4.2020 - organizacja szkoleń, staży i pośrednictwa pracy w ramach projektu ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej". zklo 634
OA.2611.10.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia pomieszczenia socjalnego przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu zklo 649