Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.9.2020 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień zklo 624
OA.2611.8.2020 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług zklo 719
OA.2611.7.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a/114 w Toruniu. pbayer 682
SP.2611.4.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (3) j.wazny 755
SP.2611.3.2020 - Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zklo 759
SP.2611.2.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych w związku z realizacją projektu zklo 890
OA.2611.6.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu. zklo 691
SP.US.2611.3.2020 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. ,,Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” zklo 622
OA.2611.5.2020 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby przy ul. Słowackiego 118 a w Toruniu. zklo 769
SP.US.2611.2.2020 - usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu zklo 625