Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.US.2611.1.2020 - usługa realizacji aktywizacji zawodowej dla 16 osób projekt pn. Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. j.wazny 644
SP.2611.1.2020 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny Senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (2) j.wazny 754
OA.2611.4.2020 - przetarg na dostawę i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych i wyposażenia siedziby zklo 936
OA.2611.3.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesamodzielnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zklo 616
OA.2611.2.2020 - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zklo 614
OA.2611.1.2020 - usługi społeczne - wykonywanie czynności przez psychologa zklo 621
OA.2611.43.2019 - dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej. pbayer 665
SP.US.2611.20.2019 - usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 32 osób, projektu „DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społec j.wazny 755
SP.2611.7.2019 - dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją projektu „Aktywny senior” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych j.wazny 830
OA.2611.42.2019 - zakup obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych zklo 601