Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.2611.6.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych. zklo 858
OA.2611.41.2019 - zakup obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych zklo 589
OA.2611.40.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „ Stosowanie KPA w sprawach z zakresu pomocy społecznej” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. pbayer 639
OA.2611.38.2019 na dostawę, instalację i konfigurację fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zklo 670
OA.2611.39.2019 - zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 30 000 zestawów obiadowych zklo 594
OA.2611.37.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli oraz oświetlenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej). zklo 636
SP.US.2611.19.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego zklo 639
SP.US.2611.18.2019 - Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej zklo 656
OA.2611.36.2019 - wykonywanie czynności przez terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w wymiarze 16 godzin zegarowych w okresie od momentu podpisania umowy do 20 grudnia 2019 zklo 596
OA.2611.35.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu RTV i AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu (dotyczy mieszkania przy ul. Konopnickiej) zklo 637