Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611. 34 .2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem zklo 635
SP.US.2611.17.2019 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zklo 654
SP.US.2611.16.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i poradnictwa dietetyka), zklo 715
SP.US.2611.15.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego zklo 599
SP.US.2611.14.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej zklo 640
SP.US.2611.13.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa zklo 637
SP.US.2611.12.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa finansowanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej j.wazny 644
OA.2611.33.2019 - świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 8 osób starszych w rodzinnym domu pomocy dla osób starszych na terenie Gminy Miasta Toruń. zklo 678
OA.2611.32.2019 - przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej zklo 635
OA.2611.31.2019 - przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zklo 643