Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OA.2611.30.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych zklo 664
OA.2611.29.2019 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pbayer 647
OA.2611.28.2019 - przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci superwizji dla asystentów rodzinnych i pracowników socjalnych zklo 680
OA.2611.27.2019 - świadczenie usługi wytchnieniowej (jako rozszerzenie usług opiekuńczych) dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalnie do 14 dób dla jednej osoby pbayer 647
OA.2611.26.2019 - zorganizowanie i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę pbayer 665
OA.2611.25.2019 - wykonywanie czynności przez psychoterapeutę i terapeutę w ramach umowy o świadczenie usług realizowane w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego pbayer 634
OA.2611.24.2019 - usługa restauracyjna i cateringowa dla uczestników spotkania Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich pbayer 636
SP.US.2611.11.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 wolontariuszy projekt „Rodzina w Centrum 2” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych j.wazny 685
SP.US.2611.11.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 wolontariuszy projekt „Rodzina w Centrum 2” z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych (3) j.wazny 563
SP.US.2611.10.2019 - świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach KIS przy MOPR w Toruniu programu MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” j.wazny 686