Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.US.2611.9.2019 - świadczenie usług wsparcia w ramach KIS przy MOPR w Toruniu program MRPiPS „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” j.wazny 728
OA.2611.23.2019 - catering w związku z realizacją projektu „Zdrowo i wesoło vol. 3” zklo 710
SP.US.2611.8.2019 - Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego j.wazny 707
SP.US.2611.7.2019 - Świadczenie usług w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzonego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego j.wazny 727
SP.US.2611.6.2019 - realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „DZIAŁAJ LOKALNIE! zklo 825
OA.2611.22.2019 - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób pbayer 718
SP.US.2611.5.2019 - Realizacja usługi świadczenia indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnych Planów Działania) dla 32 osób w ramach projektu z EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1. Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT j.wazny 716
SP.2611.5.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektu: „Aktywne włączenie społeczne na te pbayer 900
OA.2611.21.2019 - usługa realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób. pbayer 756
SP.2611.4.2019 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych zklo 930