Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
SP.US.2611.4.2019 - Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, projekt pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” ze środków EFS RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT j.wazny 752
OA.2611.20.2019 - przeprowadzanie konsultacji przez lekarza psychiatrę w związku z realizacją zadania: „Wsparcie specjalistyczne – program dla rodzin i osób ze względu na niespójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń”. pbayer 667
OA.2611.19.2019 - przeprowadzanie konsultacji lekarskich z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz wystawianie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie zklo 677
OA.2611.18.2019 - organizacja i przeprowadzenie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miasta Toruń. zklo 758
OA.2611.17.2019 - usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień w związku z realizacją zadania: „Wsparcie dla osób uzależnionych – psychoedukacyjne wsparcie i terapia uzależnień od substancji ... zklo 711
OA.2611.16.2019 - Dostawa, instalacja i konfiguracja 12 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów przenośnych o przekątnej ekranu 10,1” typu notebook z oprogramowaniem, stacją dokującą (klawiaturą), myszką i torbą do przechowywania. zklo 704
SP.US.2611.3.2019 - USŁUGA SZKOLENIOWA „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – ART.” zklo 887
SP.2611.3.2019 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby MOPR w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych współfinansowanych ze środków EFS RPO WK-P j.wazny 880
OA.2611.15.2019 - przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych zklo 704
OA.2611.14.2019 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań o charakterze sportowym z elementami zajęć samoobrony przez instruktora rekreacji ruchowej i samoobrony, w wymiarze 15 godzin zegarowych. pbayer 696