Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Niepełnosprawnik.pl

Tekst alternatywny

 

 

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzeniu w naszej jednostce audytu przez Fundację TUS, której misją jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu został uznany za miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na stronie internetowej: www.niepelnosprawnik.pl

 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się finansowane ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia, i tylko jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (bariery techniczne i w komunikowaniu się) lub dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się (bariery architektoniczne) będących właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadających zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zostaną rozpatrzone po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Corocznie wnioski w tym zakresie rozpatrywane są po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Nie są pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostaną rozpatrzone po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i po podjęciu przez Radę Miasta Torunia Uchwały o podziale tych środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju,w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników przez organizatora posiadającego aktualny wpis do rejestru wojewody właściwego dla jego siedziby.

Czytaj więcej...

Podkategorie