Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Aktywny Samorząd 2020

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

 logoASmPFRONm2

 

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie

wersja pdf

 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie

wersja pdf

 Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

 Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie

wersja pdf

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja pdf

 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

 Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd wzroku

wersja pdf

 Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu

wersja pdf

 Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narząd ruchu

wersja pdf

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja pdf

Załącznik - Propozycja oferty

wersja pdf

 Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 Wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

wersja pdf

Załącznik - Propozycja oferty

wersja pdf

 Zadanie 5 : pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 Wniosek osoby niepełnosprawnej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie lekarskie

wersja pdf

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 Wniosek osoby pełnoletniej

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie z placówki o poniesionych kosztach

wersja pdf

 Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki

wersja pdf

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wersja pdf

Załącznik - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

wersja pdf

Załącznik - Zaświadczenie ze szkoły/uczelni

wersja pdf

 


 

 

Komunikatu w sprawie realizacji pilotażowego programu 'Aktywny samorząd" w roku 2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd”.

Treść komunikatu

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” – rok 2019