Komunikatu w sprawie realizacji pilotażowego programu 'Aktywny samorząd" w roku 2019

  • Drukuj

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd”.

Treść komunikatu

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” – rok 2019