Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Bajkowy pociąg uczuć i emocji

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jest wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR.

 

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.04.2021 do 30.09.2021

Czytaj więcej...

Bank Inicjatyw Społecznych

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

 

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.04.2021 do 31.03.2023..

Czytaj więcej...

Rodzina w Centrum 3

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się zwiększenia dostępu do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Czytaj więcej...

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021

PROGRAM
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
- edycja 2021

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

PROGRAM
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- edycja 2021

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi.

Czytaj więcej...