Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Teraz My! - projekt EFS

 

 

 

Projekt pod nazwą "Teraz My!" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

 

Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które przejdą indywidualnie zaplanowaną ścieżkę reintegracji i zostaną objęte usługami aktywnej integracji, nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe.
Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Grupa docelowa składa się z osób bezrobotnych znajdujących się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (III profil).
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • praca socjalna,
 • trening umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne),
 • szkolenia zawodowe dostosowane zarówno do potrzeb uczestników projektu jak i będące odpowiedzią na zapotrzebowanie występujące na lokalnym rynku pracy,
 • staże zawodowe (6 m-cy), które będą realizowane wśród lokalnych pracodawców.

 

Rekrutacja:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Konopnickiej 13 (parter)
87-100 Toruń
Biuro czynne: 8.00-15.30
tel. 518 447 487
osoba kontaktowa: Dorota Bełkowska vel Kamińska
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RC-fundacja konsultingu i rehabilitacji
ul. Matejki 38/3
87-100 Toruń
Biuro czynne w godz. 8.00-15.30
tel. (56) 655-06-77
osoba kontaktowa: Małgorzata Rozenberg
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu znajduje się w:
  RC-fundacja konsultingu i rehabilitacji
  ul. Matejki 38/3
  tel. (56) 655-06-77
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Biuro czynne w godz. 7.30-15.30

 

 

Dane finansowe:
Koszt ogółem: 779 729,00 zł
Wkład UE: 662 769,00 zł
Wkład własny: 116 960,00 zł

 

Formularze i regulaminy

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie uczestnika

oświadczenie o dochodach

oświadczenie dotyczące korzystania z pomocy społecznej MOPR

oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa