Rodzina w Centrum 2 - projekt EFS

 • Drukuj

Projekt Rodzina w Centrum 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest od 01.07.2018 do 30.06.2020 roku.

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się zwiększenia dostępu do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, w tym wolontariuszy.

 

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:

 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • prawne;
  • psychologiczne;
  • psychiatryczne,
 2. mediacje rodzinne,
 3. warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 4. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie,
 5. warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 6. warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 8. wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 9. szkolenia dla wolontariuszy.

 

Rezultaty założone w projekcie:

 1. Kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne,
 2. Poprawa relacji w rodzinie,
 3. Równe szanse rozwoju dzieci,
 4. Wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze,
 5. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta

 

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity projektu: 12 619 231,90 PLN
Kwota dofinansowania: 11 609 692,90 PLN
Wkład własny: 1 009 539,00 PLN
Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 745 772,00 PLN
Kwota dofinansowania: 669 025,00 PLN
Wkład własny: 76 747,00 PLN

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

 

Realizator projektu:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy;
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Siedziba Centrum Wspierania Rodzin:
87-100 Toruń, ul. Konopnickiej 13 parter
tel. 56 611 89 51
Osoby do kontaktu:
Daria Rosińska, specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – kom. 500-478-086, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Malecka, specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – kom. 883-098-171, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Plakat projektu do pobrania

2m Toruń plakat

 

 

Ulotka do pobrania

ulotka A5 db