Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum 3

logo RPO glowne 

Projekt Rodzina w Centrum 3 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, realizowany jest w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się zwiększenia dostępu do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt skierowany jest do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej,
 • osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • innych osób, których udział jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych.

 

Zakres wsparcia projektu „Rodzina w Centrum 3”:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodznne – psychologiczne.
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne.
 • Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne.
 • Mediacje rodzinne.
 • Superwizja rodzin zastępczych.
 • Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 • Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
 • Warsztaty „Moje Emocje”.
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 • Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 • Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
 • Diagnoza dzieci w kierunku FASD.
 • Terapia dzieci z syndromem FASD i ich rodziny.

 

Realizator projektu:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:

 • 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu.

 

Siedziba Centrum Wspierania Rodzin:
Toruń, ul. Konopnickiej 13/1, parter
tel. 56 611 89 51
 

Osoby do kontaktu:
Marta Malecka, specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – tel. 511-817-530, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Skrzynecka, specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – tel. 500-478-086, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PLAKAT 4 DB