Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - projekt EFS

logo RPO glowne

Opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 01.03.2020-31.12.2021.

Czytaj więcej...

Zdrowi i aktywni

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 201 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu do 31.05.2021r. w oparciu o program zawierający pogłębioną analizę w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia.

Czytaj więcej...

Aktywny Senior - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pn. Aktywny Senior
Zapraszamy wszystkie osoby
- niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne
- korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej
- mieszkające na terenie Gminy Miasta Toruń, uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu gminnego

do skorzystania z projektu pn. "Aktywny Senior", w ramach którego oferujemy wsparcie w postaci: 60 Mieszkań Wspieranych dla max 116 osób, 4 Dziennych Domów Pobytu dla łącznie 120 osób oraz Klubu Seniora dla 30 osób.

Zapraszamy

Czytaj więcej...

Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczął realizację projektu pt. „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno–Kulturalnej”

 

Zachęcamy osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które chciałyby zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do udziału w projekcie.

 

Zgłoś się!
Wspólnie działamy w kierunku zmiany!

Czytaj więcej...

Aktywna Mama, aktywny Tata - projekt EFS

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata”, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, zapraszamy do udziału.
W ramach projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata" uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:
- żłobka
- klubu dziecięcego
- niani
- opiekuna dziennego

Czytaj więcej...