Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Celem projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej  oraz usług socjalnych. Działaniami reorganizacyjnymi objętych zostanie łącznie 52 pracowników w 3 Zespołach Usług Społecznych (ZUS NR I, III i IV), stanowiących 63% ogółu pracowników zatrudnionych w Dziale Usług Społecznych. W wyniku zaplanowanych działań  nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników , w którym szczególny nacisk położony będzie  na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani

Mieszkasz w Toruniu?
Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3?
Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Jesteś osobą bezrobotną?
Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej?

 

W ramach projektu oferujemy:
- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie   niani lub voucher na żłobek) przez okres do   12 miesięcy
- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci   pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowe dostosowane do   indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...

Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Starówka i Wrzosy

W ramach projektu powstały kluby samopomocy, w których osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, mogą spędzać przedpołudnia.

W ramach klubów zapewniona jest opieka terapeuty zajęciowego i animatora, którzy organizują uczestnikom atrakcje i dla ducha, i dla ciała.

Uczestnicy otrzymują również ciepły dwudaniowy posiłek w porze obiadowej.

Średnio raz w tygodniu organizowane są zajęcia edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne prowadzone przez specjalnie w tym celu zapraszanych specjalistów z danej dziedziny.

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

Czytaj więcej...

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Czytaj więcej...

"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy we wdrażaniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie opracowanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. W Toruniu projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne "CISTOR".

e01.jpge02.jpge03.jpge04.jpge05.jpge06.jpge07.jpge08.jpge09.jpge10.jpg