MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Grafika dzieci

Przypominamy, że 12 czerwca br. mija termin składania imiennych dokumentów potwierdzających wydatki zgodne z katalogiem wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Osoby, którym zostało przyznane stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 za okres styczeń – czerwiec mogą przynosić ww. dokumenty do kancelarii MOPR przy ul. Słowackiego 114 w godzinach urzędowania Miejskiego...

Osoba z misiem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla 6-letniej dziewczynki. Dziewczynka uczęszcza do klasy "0", chętnie się uczy, jest ciekawa świata, lubi zwierzęta, którymi może się zaopiekować. Dziewczynka aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, czego jej bardzo brakuje z uwagi na chorobę mamy. Dziewczynka nie sprawia trudności wychowawczych, wymaga leczenia stomatologicznego, poza tym jest zdrowym dzieckiem. Jej największym marzeniem...

Zdjęcie grupowe uczestników olimpiady

W sobotę Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu odbyła się XII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło blisko 500 osób z niepełnosprawnością z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Rywalizacja odbywa się m.in. w takich konkurencjach jak: pływanie, piłka nożna, konkurencje siłowe, lekkoatletyka, wioślarstwo halowe, tenis stołowy, boule i wiele innych z podziałem na wiek, płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności.

...
Grafika Ukraina

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Torunia mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej. Usługa świadczona jest w okresie od 24 maja 2023 r. do 9 lipca 2023 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu przy...

Grupa osób podczas spotkania

W środę 31.maja br. odbyło się już ostatnie spotkanie realizowanego przez pracowników socjalnych z Rejonu IV projektu „Pracownik socjalny oczami dzieci z niepełnosprawnościami". Kolejna grupa młodzieży wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 19 w Toruniu odwiedziła Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” w Toruniu znajdujący się przy ul. Rydygiera 23. Podczas spotkania młodzież miała okazję poznać uczestników WTZ Bratanki oraz zobaczyć pracownie terapeutyczne takie jak:...

Grupa dzieci

Wczoraj w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obył się Dzień Dziecka dla dzieci z Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Toruniu oraz z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ten dzień nie zabrało gier, zabaw oraz uśmiechu na twarzach najmłodszych, którzy otrzymali upominki.

Uczestnicy spotkania

W dniu 29 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas ul. Wyszyńskiego 7 odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach cyklu spotkań, których celem jest wypracowanie poprawy jakości pomocy dla kobiet w kryzysie bezdomności, będących często osobami doświadczającymi przemocy, przebywających na terenie miasta Torunia oraz szerzenie i rozwój współpracy instytucjonalnej na terenie naszego miasta.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Rady...

Rodziny zastępcze z Prezydentem Miasta Torunia

Wczoraj Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski spotkał się z czterema rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w Toruniu. Prezydent wręczył rodzicom zastępczym kwiaty i najserdeczniejsze życzenia, a dzieci otrzymały upominki, które sprawiły im ogromną radość. Po spotkaniu rodziny zastępcze wraz z Prezydentem udały się na lody do toruńskiej kawiarni „Lenkiewicz”. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada właśnie dziś, 30 maja....

Osoba na wózku inwalidzkim

Z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w Toruniu? W poniższym atyukule przedstawiamy Wam formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością dofinansowane ze środków PFRON, o które można ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Celem...

Plakat informacyjny

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza na Festiwal Zawodów - Targi Pracy. W Festiwalu pracodawcy będą przedstawiać zawody niszowe, medyczne, mundurowe oraz zawody przyszłości potrzebne na rynku pracy. Podczas Targów znajdzie się również bogata oferta ofert pracy zakładów z regionu. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 56 6547068 wew. 245.

logo programu

Przypominamy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu można ubiegać się o pomoc w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego jako dofinansowanie na zakup posiłku lub żywności, a także dofinansowania do opłacenie obiadów w szkole.
Pomoc w postaci dofinansowania może być udzielona w ramach i na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata...

Grafika informacyjna

Przypominamy, że w Toruniu realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3" skierowany do rodzin wymagających różnego rodzaju wsparcia, w tym również dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. W ramach projekty można skorzystać m.in. z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, mediacji rodzinnych, warsztatów socjoterapeutycznych. Projekt realizowany jest przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

17 maja br. odbyło się kolejne spotkanie realizowanego przez pracowników socjalnych z Rejonu IV Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu "Pracownik socjalny oczami dzieci z niepełnosprawnościami". Grupa młodzieży wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Nr 19 w Toruniu miała okazję odwiedzić siedzibę Rejonu Pomocy Środowiskowej nr IV Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Rydygiera 30/32 oraz Fundację im. Brata Alberta, przy ul. Rydygiera 23 w Toruniu,...

plakat informacyjny

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Przypominamy, że na terenie Torunia działa całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży "nie jestem sam, telefon mam". Dyżury przy nim pełnią specjaliści, psychologowie i psychiatrzy na co dzień pracujący z młodymi ludźmi. 516 500 600 – to numer telefonu, pod który młodzi torunianie będą mogli o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, by zostać wysłuchanym, uzyskać wsparcie i radę.

15 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego, odbyła się konferencja pod hasłem „NIE BĄDZMY TABU", której  celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na wybrane problemy ich rówieśników, w szczególności tych rozpoczynających samodzielne życie w społeczeństwie, na przemoc, wczesne macierzyństwo, konieczność resocjalizacji oraz dylematy pojawiające się po opuszczeniu pieczy zastępczej. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był Młodzieżowy...

W dniach 8-10 maja br. dwoje pracowników socjalnych z rejonu nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wzięło udział w wizycie studyjnej dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do województw: pomorskiego i warmińsko- mazurskiego.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami i korzyściami z rozwoju...

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. Dzień ten ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie. Dzień rodziny został ustanowiony w 1993 roku za sprawą rezolucji zgromadzenia ogólnego ONZ.