MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Seniorzy

Poniżej przedstawiamy listę miejsc wraz z danymi teleadresowymi dla seniorów

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 220
87-100 Toruń
tel./fax 56-654-56-42
email: dpsdyr@dps.torun.pl

Dom Pomocy Społecznej Kraft Haus
ul, Szosa Okrężna 3
87-100 Toruń
tel. 784 535 133

Dzienne i Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Gagarina 152
87-100 Toruń
tel. 56 654 18 57

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Niesiołowskiego 20,
87 – 100 Toruń
tel. 056 657 55 85,

Dom Opieki "Samarytanin"
ul. świętej Faustyny 12,
87-100 Toruń
tel: 56 639 42 50

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1
tel. 056-654-05-43

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Brata Alberta w Toruniu
ul. Rydygiera 23
87-100 Toruń

Inne placówki
Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
tel. 056-659-03-97

Toruńskie Centrum „Caritas”
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 056-654-05-43

Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy im. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
tel. 056-650-82-99

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Paderewskiego 2
87-100 Toruń
tel. 056-651-39-03, 056-652-01-73
Rada Seniorów Toruń
https://www.torun.pl/pl/miasto/samorzad/prezydent-torunia/ciala-doradcze...

Dla seniorów działa również specjalna strona internetowa:
http://mywtoruniu.pl/

Oferta pomocowa Miasta Torunia dla osób w wieku senioralnym