MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » „Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu"

Grafika informacyjna

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu można ubiegać się o pomoc w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego jako dofinansowanie na zakup posiłku lub żywności, a także dofinansowania do opłacenie obiadów w szkole.
Pomoc w postaci dofinansowania może być udzielona w ramach i na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowym, które nie może przekroczyć 200% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, że o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1552 zł, a także osoby w rodzinie, którym dochód nie przekracza 1200 zł.
Osoby, które spełniają powyższe kryteria mogą ubiegać się o tę formę pomocy w Rejonach Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

1. Rejon Pomocy Środowiskowej  Nr I
   Toruń, ul. Mickiewicza 30
     tel. 56 622 48 62
          56 678 94 08

2. Rejon Pomocy Środowiskowej  Nr II
    Toruń, ul. Okólna 169
    tel. 56 654 75 18

    Toruń, ul. Poznańska 95
    tel. 56 654 75 19

3. Rejon Pomocy Środowiskowej  Nr III
    Toruń, ul. Fałata 36/46
    tel. 56 654 27 21
            654 27 22

4. Rejon Pomocy Środowiskowej Nr IV
    Toruń, ul. Rydygiera 30/32
    tel. 56 659 99 38