MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Środki z PFRON na dofinasowanie dla Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Środki z PFRON na dofinasowanie dla Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Osoba niepełnosprawana

Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości 7.288.592 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych środków kwotę 945 tys. zł wydzielono na rehabilitację zawodową, a 6.343.592 zł na rehabilitację społeczną.

Dla porównania, kwota środków z PFRON w 2022 r. wynosiła 6.890.495 zł. Dzięki temu z różnych form rehabilitacji zawodowej skorzystało 37 osób niepełnosprawnych, a 1189 z rehabilitacji społecznej.

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne mogą uzyskać środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Istnieje także możliwość otrzymania zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnego oraz zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Ponadto rehabilitacja zawodowa obejmuje finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych poszukujących pracy oraz zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Z kolei w ramach rehabilitacji społecznej wyodrębnia się dofinansowania:

  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

 

Zródło: torun.pl