MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS

Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS

Plakat informacyjny

Tytuł projektu:
Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 5 175 974,26 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 43 254,76 zł, MOPR 46 000 zł)
Kwota dofinansowania: 4 914 455,86 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 43 254,76 zł, MOPR 46 000 zł)
Wkład własny: 261 518,40 zł (CISTOR SPS)
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
21.05.2024 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2024 r.

Status projektu:
wybrany do dofinansowania

Termin realizacji:
1.01.2025 r. – 31.12.2027 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

W ramach projektu zostaną utworzone nowe miejsca zatrudnienia socjalnego w istniejącym Centrum Integracji Społecznej. Realizowane będą działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. W projekcie weźmie udział 72 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego (47 kobiet, 25 mężczyzn).

Planowane rezultaty:
Objęcie wsparciem 72 osób (w tym 5 długotrwale bezrobotnych, 67 niezatrudnionych), podjęcie zatrudnienia przez minimum 12 z nich, poprawa sytuacji społecznej u minimum 55 osób, nabycie kompetencji przez minimum 14 osób.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@coistorps.pl

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 221
e-mail: toto@praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie