MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Aktualności

Bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy
27.09.2023
Prezydent Miasta Torunia informuje, że obywatele Ukrainy przebywający na terenie Torunia mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
Ostatnie warsztaty w ramach Programu Wsparcia Rodzin
27.09.2023

22 września odbyło się kolejne spotkanie rodzin w ramach Programu Wzmacniania Rodzin, realizowanego przez asystentów rodziny MOPR. Tematem warsztatów była ochrona dzieci i młodzieży przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Omówione zostały przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, sposoby radzenia sobie z problemem, reakcje rodziców, możliwości

I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25.09.2023

W Urzędzie Miasta Torunia w miniony piątek odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył powołania członkom zespołu.

 

Zgodnie z §2  ust. 2 uchwały nr 1139/23 Rady